Dražba balíka Diamond, ako postupovať ak si chceš vydražiť jedinečnú pozíciu ?

Prejst na WhatsApp
 
Pravidla dražby:
 
1. Dražby sa môže zúčastniť každá naša "Stretco" Girl  tým pádom zabojovať o jedinec fixnú pozíciu na našej stránke.
 
2.Dražba prebieha pomocou aplikácie WhatsApp.V aplikácii WhatsApp sa prihlásiš do spoločnej skupiny, kde následne bude administrátorom skupiny vyhlásená dražba .Draží sa spôsobom Meno/Suma, teda príklad Eva/100€.
 
3.Dražba sa koňa raz za dva týždne , a to prvým (1) dňom a pätnástym (15) dňom kalendárnom mesiaci.Dražba sa koňa v čase od 00:00 do 00:00 hod takže máš dostatok času na to, aby si získala jedinečnú fixnú pozíciu a tým pádom získala viac zákazníkov.
 
4.Počiatočná cena balíku Diamond teda dražby je 100€ (euro).
 
5.Posledné platné prihodenie je v prípade sporov jedna sekunda pred ukončením, čiže v prípade ukončenia o 00:00 je posledné platné prihodenie 23:59:59. Výška minimálneho prihadzovania je najmenej 10 eur, akékoľvek vyššie prihodenie je povolené.
 
6.Vydražený balík Diamond je platný trinásť (13) kalendárnych dni,tato trinásť(13) dňová lehota začína plynúť hneď po uhradený vydraženej sumy na bankový účet prevádzkovateľa webového portálu stretco.sk.V prípade neuhradenia vydraženej sumy do dvadsaťštyri (24) hodín od dražby , si prevádzkovateľ webového portálu stretco.sk vyhradzuje danú dražbu zrušiť.
 
7.V dražobnej skupine je prísne zakázané pridávať akýkoľvek príspevok, ktorý sa netýka dražby respektíve prísne sa dodržiava formát draženia v tvare Meno/Suma, teda príkladovo Eva/100€ .Za nedodržanie pravidiel dražby hrozí vylúčenie zo skupiny.
 
Prejst na WhatsApp