Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Článok II.
Objednávanie inzercie

 

Článok III.
Odplata, platobné podmienky a fakturačné podmienky

 

Článok IV.
Odmietnutie uverejnenia inzerátu

 

Článok V.
Zmena obsahu inzercie

 

Článok VI.
Deaktivácia zobrazenia inzerátu a Odstúpenie od zmluvy

 

Článok VII.
Zodpovednosť za obsah inzercie a zodpovednosť za škodu

 

Článok VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Článok IX.
Reklamačné podmienky

 

Článok X.
Ochrana osobných údajov

 

Článok XI. Záverečné ustanovenia

 

 

Kopírovanie týchto dokumentov sa považuje za porušenie autorských práv vypracovateľa.